Sardo: differenze tra le versioni

93 byte aggiunti ,  7 anni fa
 
==Pessamentos==
{{Quote|Custu libreddu líu dedico a totucantos, a sos chi difenden custa limba chircand'echircande de la faveddare in totube, siat in intro siat in foras, a sos frades sardos de su disterru; ma puru a chie de sa limba no nd'ischit ca no l'la at pottia imparare in familia, o a chie l'la at trascurada a su puntu de che la ponner a banda 'ede su tottu. Pro tottu b'at remediu, francu a sa morte; custu balet mascas pro sas limbas, chi comente a una carena umana sichit a vìver o si trazat a puntu de si nche morrer. Sa birgonza, pro mor'more 'ede suunu terrorismu ideologicu de un'istadu chi chnch'at impostu saun'attera limba sua isperdende sa nostra chentza perunu grabbu, at fattu a manera chi medas si che l'la an irmenticada e, cando si ch'an' a abbizzare chi l'la an perdia pro semper chentza facher nudda, tando at a esser troppu a tardu. Sa limba no est una prenda 'ede mantenner in domodommo ebbìa, est una pranta e si che morit cando prus nemmancu un'anima li podet - o li cheret - dare cara; su camminu a ube si diat cromper est cussu, si non provamus a torrare su sardu a sa sociedade e a su futuru nostru, sos pitzinnos. Sa retza (su ''web'') est unu locu mannu mannu, isperemus chi b'at pessones chi a cust'argumentu bi tenen. Difatis, sa pranta creschet goi!|<small>[[Utente:Dk1919 Franking|Frantziscu, s'autore de custu libru]]</small>}}
 
== Dizionari ed altri utili siti==
439

contributi