Differenze tra le versioni di "Rumeno/Viaggiare"

* ''...sala de așteptare?'' - ...la sala d'attesa?
* ''...snack-barul?'' - ...il bar?
* ''La ce oră pleacă trenul pentru...?'' - A che ora parte il treno per...?
* ''...acceleratul pentru...?'' - ...il treno ad alta velocità per...?
* ''...rapidul pentru...?'' - ...il treno intercity per...?
* ''...expresul pentru...?'' - ...il treno espresso per...?
* ''...primul / ultimul / următorul tren pentru...?'' - ...il primo / l'ultimo / il prossimo treno per...?
* ''La ce oră am tren spre București?'' - A che ora c'è un treno per Bucarest?
* ''Aș vrea să consult mersul trenurilor.'' - Vorrei vedere gli orari dei treni.
* ''Aș vrea un bilet...'' - Vorrei un biglietto...
* ''...clasa a doua până la...'' - ...di seconda classe fino a...
* ''...prima clasă până la...'' - ...di prima classe fino a...
* ''...cu preț redus pentru...'' - ...ridotto per...
* ''...dus și întors până la...'' - ...andata e ritorno fino a...
* ''...numai dus până la...'' - ...solo andata fino a...
* ''Cât costă?'' - Quanto costa?
* ''Există bilete cu reducere pentru...'' - Ci sono biglietti ridotti per...
* ''...copii?'' - ...bambini?
* ''...familii?'' - ...famiglie?
* ''...persoane în vârstă?'' - ...persone anziane?
* ''...studenți?'' - ...studenti?
* ''Pentru copii se plătește jumătate de bilet?'' - Per i bambini si paga metà prezzo?
* ''Cât timp e valabil biletul?'' - Quanto tempo vale il biglietto?
* ''Aș vrea să rezerv trei locuri pentru rapidul de București, sâmbătă la ora...'' - Vorrei prenotare tre posti per l'intercity di Bucarest, sabato alle...
* ''Aș vrea un loc la vagonul de dormit.'' - Vorrei una cabina letto.
* ''Aveți un pat la clasa întâi?'' - Avete un cabina letto di prima classe?
* ''E un tren direct?'' - È un treno diretto?
* ''Da, este un tren direct.'' - Sì, questo è un treno diretto.
* ''Nu.Trebuie să schimbați la...'' - No.Dovete cambiare a...
* ''Aș putea să îmi iau bicicleta în tren?'' - Potrei caricare la bicicletta sul treno?
* ''Pot să mă întorc cu același bilet?'' - Posso ritornare con lo stesso biglietto?
* ''Există vagon-restaurant în tren?'' - C'è un vagone ristorante sul treno?
* ''Când pleacă trenul de...?'' - Quando parte il treno per...?
* ''De la ce peron pleacă trenul pentru...? - Da che binario parte il treno per...?
* ''Unde este peronul nr.2?'' - Dov'è il binario nr. 2?
* ''Trenul pleacă peste 5 minute.'' - Il treno parte fra 5 minuti.
* ''În ce direcție merge trenul acesta?'' - In che direzione va questo treno?
* ''Unde trebuie să schimb pentru...?'' - Dove devo cambiare per...?
* ''Cât timp trebuie să aștept pentru o legătură?'' - Quanto devo aspettare per una coincidenza?
* ''Aș dori să cumpăr niște ziare.'' - Vorrei comprare dei giornali.
* ''Unde e un chioșc de ziare?'' - Dov'è un giornalaio?
* ''Acesta este peronul pentru trenul...?'' - È questo il binario per il treno...?
* ''Acesta este trenul de...?'' - Questo è il treno per...?
* ''Se poate fuma aici?'' - Si può fumare qui?
* ''E liber / ocupat locul acesta?'' - È libero / occupato questo posto?
* ''Cred că acesta este locul meu.'' - Credo questo sia è il mio posto.
* ''Nu, este ocupat.'' - No, è occupato.
* ''Acestea sunt locurile noastre.'' - Questi sono i nostri posti.
* ''Iată rezervarea mea.'' - Ecco la mia prenotazione.
* ''Ce loc aveți, vă rog?'' - Che posto avete, per favore?
* ''Eu am locul nr.40.'' - Io ho il posto nr. 40.
* ''Sunt locuri libere?'' - Ci sono posti liberi?
* ''Pot să-mi pun valiza deasupra?'' - Posso mettere la valigia sopra?
* ''Vă deranjează dacă...'' - Vi dispiace se...
* ''...mă așez aici?'' - ...mi siedo qui?
* ''...închid fereastra?'' - ...chiudo il finestrino?
* ''...deschid fereastra?'' - ...apro il finestrino?
* ''Îmi permiteți să închid / să deschid ușa?'' - Posso chiudere / aprire la porta?
* ''Biletele la control!'' - I biglietti, per favore!
* ''Așteptați puțin, nu-mi găsesc biletul.'' - Aspetti un attimo, non trovo il mio biglietto.
* ''Mi-am pierdut biletul.'' - Ho perso il mio biglietto.
* ''Ce stație este aceasta?'' - Che stazione è questa?
* ''La ce oră sosim la...'' - A che ora arriveremo a...?
* ''Are întârziere?'' - È in ritardo?
* ''Are zece minute întârziere'' - Ha dieci minuti di ritardo
* ''Sosește...'' - Arriva...
* ''...mai devreme?'' - ...in anticipo?
* ''...cu întârziere?'' - ...in ritardo?
* ''...la timp?'' - ...in tempo?
* ''Cum se numește următoarea stație?'' - Come si chiama la prossima stazione?
* ''În cât timp ajungem?'' - In quanto tempo arriveremo?
* ''Aveți vreo cușetă cu un pat liber?'' - Avete una cabina con un letto libero?
 
==Călătoria cu taxiul / Viaggiare in taxi==
161

contributi